Wrocław, 18.09.2002 r..

Nr 198

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

2778 –

Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie podziału powiatu oleśnickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym

16364

2779 –

Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie podziału powiatu lwóweckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

16365

2780 –

Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie ustalenia podziału powiatu głogowskiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.

16365

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2781 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania oraz utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Wrocławia

16367

2782 –

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie podziału miasta i gminy Wołów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

16383

2783 –

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej Legnicy, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Prezydenta Miasta Legnicy w roku 2002

16384

2784 –

Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2002 r.

16384

2785 –

Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/34/2002 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany granic obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie, Rady Powiatu Ząbkowice Śląskie i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

16385

2786 –

Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/33/2002 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w tych okręgach w wyborach do Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich.

16387

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

2787 –

Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy i miasta Nowogrodziec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

16388

2788 –

Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu do głosowania w wyborach do Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec, Rady Powiatu Bolesławieckiego i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

16389

UCHWAŁY RAD GMIN:

2789 –

Rady Gminy w Wińsku z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawi podziału gminy Wińsko na okręgi wyborcze.

16390

2790 –

Rady Gminy w Wińsku z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania na terenie gminy Wińsko

16390

2791 –

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie podziału gminy Zgorzelec na obwody głosowania oraz ustalenia ich granic i numerów.

16391

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.uwoj.wroc.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 10,44 zł