Wrocław, 17.09.2002 r..

Nr 197

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁA ZARZĄDU MIASTA:

2772 –

Zarządu Miasta Żarów z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie przekazania Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2001 rok

16224

UCHWAŁA ZARZĄDU MIASTA I GMINY:

2773 –

Zarządu Miasta i Gminy Niemcza z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za rok 2001

16277

UCHWAŁA ZARZĄDU GMINY:

2774 –

Zarządu Gminy Dobromierz z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2001 rok

16296

POSTANOWIENIE:

2775 –

Zarządu Miasta Lubina z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Lubina za 2001 rok

16305

SPRAWOZDANIA:

2776 –

Zarządu Miejskiego w Szklarskiej Porębie z wykonania budżetu Miasta Szklarska Poręba za 2001 rok

16332

2777 –

Zarządu Miejskiego w Stroniu Śląskim z wykonania budżetu gminy i zadań rzeczowo-finansowych zakładów budżetowych za rok 2001

16353

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.uwoj.wroc.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 30,11 zł