Wrocław, 12.09.2002 r..

Nr 194

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

2725 -

Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie podziału powiatu ząbkowickiego na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgu

15974

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2726 -

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Pieńsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedziby gminnej komisji wyborczej

15975

2727 -

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w mieście i gminie Pieńsk

15976

2728 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie miasta Szklarska Poręba

15977

2729 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie podziału Gminy Karpacz na obwody głosowania

15978

2730 -

Rady Miasta Piechowice z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie gminy Piechowice w celu przeprowadzenia wyborów do rad

15979

2731 -

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Chocianów na stałe obwody głosowania

15980

2732 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr LXXX/424/2002 z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie podziału miasta Kamienna Góra na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

15981

2733 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze miasta Kamienna Góra do wyborów rad i burmistrza miasta oraz ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych

15982

2734 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia jednego odrębnego obwodu głosowania dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Kamiennej Górze do wyboru rad i burmistrza miasta

15983

2735 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 9 sierpnia 2002 r. zmieniająca uchwałę nr 70/98 Zarządu Gminy Polkowice z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla wyborów do Rady Miejskiej w Polkowicach

15984

2736 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w podziale miasta Wałbrzycha na obwody głosowania

15985

2737 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia na terenia miasta Kłodzka odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu i w Zakładzie Karnym dla przeprowadzenia wyborów Burmistrza, Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa 27 października 2002 r.

15991

UCHWAŁY RAD GMIN:

2738 -

Rady Gminy Mściwojów z dnia 8 sierpnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy Mściwojów

15992

2739 -

Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLVI/302/02 Rady Gminy Dobromierz z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Dobromierz na okręgi wyborcze

15992

2740 -

Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie podziału Gminy Dobromierz na okręgi wyborcze

15993

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.uwoj.wroc.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 8,93 zł