Wrocław, 11.09.2002 r..

Nr 193

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁA ZARZĄDU MIASTA:

2718 -

Zarządu Miasta Jawora z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2001 rok

15789

UCHWAŁY ZARZĄDÓW GMIN:

2719 -

Zarządu Gminy w Żukowicach z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2001 rok

15825

2720 -

Zarządu Gminy Ciepłowody z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2001 rok

15857

SPRAWOZDANIA:

2721 -

Zarządu Miasta i Gminy Syców z wykonania budżetu za rok 2001

15872

2722 -

Zarządu Gminy Marcinowice z wykonania budżetu za 2001 rok

15905

2723 -

Zarządu Gminy Wądroże Wielkie z wykonania budżetu za rok 2001

15918

2724 -

Zarządu Gminy Zawonia z wykonania budżetu za 2001 rok

15960

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.uwoj.wroc.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 37,50 zł