Wrocław, 09.09.2002 r..

Nr 190

TREŚĆ:
Poz.:

SPRAWOZDANIA:

2699 -

Zarządu Miejskiego w Międzylesiu z wykonania budżetu Gminy za 2001 rok

15098

2700 -

Zarządu Miasta i Gminy Mirsk z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mirsk za 2001 rok

15136

2701 -

Zarządu Gminy i Miasta Gryfów Śląski z wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski za 2001 rok

15171

2702 -

Zarządu Gminy Jaworzyna Śląska z wykonania budżetu Gminy Jaworzyna Śląska za 2001 rok

15187

2703 -

Zarządu Gminy w Kondratowicach z wykonania budżetu Gminy Kondratowice za rok 2001

15213

2704 -

Zarządu Gminy Stare Bogaczowice z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice w roku 2001

15237

2705 -

Zarządu Gminy Złotoryja z wykonania budżetu Gminy Złotoryja za 2001 rok

15264

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.uwoj.wroc.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 45,29 zł