Wrocław, 06.09.2002 r..

Nr 189

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁA ZARZĄDU GMINY I MIASTA:

2694 -

Zarządu miasta i Gminy w Chocianowie z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Chocianowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chocianów za 2001 r.

14955

UCHWAŁY ZARZĄDÓW GMIN:

2695 -

Zarządu Gminy Długołęka z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2001

14986

2696 -

Zarządu Gminy w Legnickim Polu z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2001

15012

2697 -

Zarządu Gminy w Niechlowie z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Niechlów za rok 2001

15039

2698 -

Zarządu Gminy Rudna z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudna za 2001

15054

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.uwoj.wroc.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 30,61 zł