Wrocław, 08.03.2002 r..

Nr 29

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU:

721 –

z dnia 3 stycznia 2002 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Zgorzelec na 2002 r.

1935

722 –

z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2002 r. prognozy kwoty długu gminy Jeżów Sudecki

1936

723 –

z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2002 r. prognozy kwoty długu miasta Piechowice

1936

724 –

z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości załączonej do budżetu gminy na 2002 r. prognozy kwoty długu gminy i miasta Nowogrodziec

1937

725 –

z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości załączonej do budżetu na 2002 r. prognozy kwoty długu gminy Mysłakowice

1938

726 –

z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2002 r. prognozy kwoty długu miasta i gminy Wleń

1939

727 –

z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2002 r. prognozy kwoty długu gminy Podgórzyn

1940

728 –

z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2002 r. prognozy kwoty długu miasta Szklarska Poręba

1941

729 –

z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2002 r. prognozy kwoty długu gminy Siekierczyn

1942

730 –

z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości załączonej do budżetu gminy na 2002 r. prognozy kwoty długu gminy Stara Kamienica

1943

731 –

z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz prawidłowości załączonej do budżetu na 2002 r. prognozy kwoty długu gminy Olszyna

1944

732 –

z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta oraz o prawidłowości załączonej do budżetu na 2002 r. prognozy kwoty długu miasta Zgorzelec

1945

733 –

z dnia 18 stycznia 2002 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2002 r. prognozy kwoty długu gminy Lubawka

1946

734 –

z dnia 18 stycznia 2002 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2002 r. prognozy kwoty długu gminy Węgliniec

1947

735 –

z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2002 r. prognozy spłaty długu gminy Kamienna Góra

1948

736 –

z dnia 18 stycznia 2002 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2002 r. prognozy spłaty długu gminy Osiecznica

1949

737 –

z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2002 r. prognozy kwoty długu gminy Lubomierz

1950

738 –

z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2002 r. prognozy kwoty długu gminy Lubań

1950

739 –

z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2002 r. prognozy kwoty długu gminy Bolesławiec

1951

740 –

z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta oraz o prawidłowości załączonej do budżetu na 2002 r. prognozy kwoty długu miasta Świeradów Zdrój

1952

741 –

z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości załączonej do budżetu na 2002 r. prognozy kwoty długu gminy Marciszów

1953

742 –

z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta oraz o prawidłowości załączonej do budżetu na 2002 r. prognozy kwoty długu miasta Bolesławiec

1954

743 –

z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2002 r. prognozy kwoty długu miasta i gminy Pieńsk

1955

744 –

z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta oraz o prawidłowości załączonej do budżetu na 2002 r. prognozy kwoty długu miasta Lubań

1956

745 –

z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości załączonej do budżetu gminy na 2002 r. prognozy kwoty długu gminy Sulików

1957

746 –

z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości załączonej do budżetu gminy Lwówek Śląski na 2002 r. prognozy kwoty długu

1958

747 –

z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Związku Gmin Karkonoskich na 2002 r. prognozy kwoty długu

1959

748 –

z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2002 r. prognozy kwoty długu miasta i gminy Mirsk

1960

749 –

z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości załączonej do budżetu na 2002 r. prognozy kwoty długu gminy Leśna

1961

  

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 10,45 zł